Coördinator

Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het so?

De Leidse Buitenschool is speciaal onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar met (ernstige) emotionele en/of gedragsproblemen. Ons uitgangspunt is dat de kinderen tot ontwikkeling komen door hen onderwijs te bieden in een gestructureerde en voorspelbare onderwijsomgeving. Met jeugdhulppartner Cardea bieden ook onderwijs-zorgarrangementen; kansklas, Campus Lisse en Campus Katwijk.

Voor de Leidse Buitenschool zijn wij per direct op zoek naar een coördinator.

Wat doe je?
Je coördineert (mede) de werkverdeling en de dagelijkse gang van zaken, in samenwerking en onder leiding van de directeur. Is die afwezig, dan ben jij het aanspreekpunt voor collega’s, ouders en netwerkpartners. Je neemt zo nodig de leiding als zich ‘probleemsituaties’ voordoen.
Je bent (mede)ontwikkelaar van schoolbeleid, adviseert over schoolzaken, personele vraagstukken en te nemen maatregelen, bereidt vergaderingen en studiedagen voor, en geeft eventueel onderwijs bij ziekte en/of afwezigheid van collega’s en doet aan leerlingbegeleiding.
Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij luistert naar het team en deze gedachten verwoordt binnen het zorgteam en de directeur. Hij/zij is in staat situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken en in een open dialoog te komen tot een gezamenlijk besluit, dat wordt uitgedragen naar het team.
Je dagelijkse werkzaamheden: je implementeert en bewaakt de voortgang van alle processen in school, je hebt een voortrekkersrol en een voorleeffunctie, je bent ondersteunend voor leerkrachten bij de aanpak van moeilijk gedrag van onze leerlingen en je voert diverse gesprekken met collega’s.

Waar doe jij het voor?
Onder jouw leiding bouw je samen met het onderwijsteam aan een professionele leeromgeving. Door inspirerend leiderschap weet jij een innovatief, open en veilig klimaat neer te zetten en te waarborgen, waarin leerlingen en het team zich kunnen en mogen ontwikkelen. Aanspreken op gedrag, creëren van een veilige werksfeer en het beste uit je team halen is jouw uitdaging. Jouw kernwaarden zijn “kracht”, “onvoorwaardelijk” en “passie”.

Wie ben je?
Je bent een betrokken leraar en een echte verbinder. De ingezette ontwikkelingen vragen een coördinator die transparant en open-minded te werk gaat en iedereen betrekt bij het gezamenlijke doel. Dit vraagt om zowel mondelinge als schriftelijke communicatieve vaardigheden en een planmatige werkwijze. Je hebt kennis van en feeling met de doelgroep. Afhankelijk van de context weet jij de juiste handelingswijze toe te passen en laat daarin flexibiliteit zien. Jij herkent het talent in onze leerlingen en collega’s en hebt oog voor wat wél goed gaat (pedagogisch optimistische houding).

Wat breng je mee?

  • Je bent pedagogisch, theoretisch, didactisch en organisatorisch sterk.
  • Je hebt vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden.
  • Je hebt verschillende communicatietechnieken ontwikkeld, zodat je zowel sterk bent in gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers als in het overleggen met en aansturen van collega’s en gesprekken met externe partners.
  • Je vindt het leuk om kwaliteit op schoolniveau zichtbaar te maken en werkt graag planmatig, zodat je cyclisch zicht blijft houden op het onderwijsproces en de kwaliteit van het onderwijs.
  • Je weet te motiveren en stuurt bij waar nodig en je vindt het leuk om onderwijsvernieuwingen mee gestalte te geven, je bent daarvoor een inspirator voor anderen.

Bevoegdheid

  • Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid, Master SEN is een plus.
  • Je hebt affiniteit met speciaal onderwijs.
  • Ervaring in leidinggeven in het onderwijs is een pre (of je hebt projecten/onderwijsvernieuwingen opgezet en ingevoerd).

Waar kun je op rekenen?

Wij behouden ons het recht voor om al voor de sluitingsdatum van de vacature met geschikte kandidaten in gesprek te gaan.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Tessa van de Griend, directeur, 06-15601185 of via tessa.vandegriend@aloysiusstichting.nl.

 

 

 

 

 

 

Terug naar Vacatures

Locatie Katwijk aan Zee

Sluitingsdatum 30-04-2024

Contactpersonen Tessa van de Griend
telefoon: 071-4012273
mobiel: 06-15601185

Website www.leidse-buitenschool.nl