Leraar LC

Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het vso? Dan zijn wij op zoek naar jou!

vso De Korenaer in Eindhoven biedt voortgezet speciaal onderwijs aan ca. 300 jongeren van 12 tot 20 jaar. Vertrouwen en perspectief zijn belangrijke ankers binnen het onderwijs. Medewerkers van de Korenaer nemen jongeren serieus in wie zij zijn en erkennen en accepteren ieders mogelijkheden en beperkingen. Zij hebben vertrouwen in hun ontwikkeling. Zoveel mogelijk kunnen participeren in onze samenleving is een voorwaarde voor een betekenisvolle en gelukkige toekomst. Jongeren ontwikkelen bij De Korenaer hun (vak)kennis, maar ook de sociaal-emotionele vaardigheden en werknemersvaardigheden die nodig zijn voor hun vervolgopleiding en baan.

De Korenaer Eindhoven biedt voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren van 12 tot 20 jaar. Dit doen wij middels het bieden van structuur en warmte, consequent handelen en door aansluiting te vinden bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Wij helpen de leerling om sociale relaties aan te gaan en tot leren te komen.

Wat doe je?
Je geeft inspirerend en uitdagend onderwijs. Je gaat op een positieve manier om met verschillende gedrag en zet zowel je pedagogische als didactische kwaliteiten in om leerlingen te laten groeien. Dit doe je samen met leerlingen, ouders, ondersteunende collega’s en netwerkpartners. Ook draag je bij aan schoolbeleid en uitvoering van onze koers.

Wat breng je mee?
Van de nieuwe enthousiaste collega wordt verwacht dat:
- Je in staat bent jongeren veiligheid te bieden; je een consequente aanpak hanteert als tweede natuur; je structuur geeft; je stevig in je schoenen staat.
- Je beschikt over een dosis creativiteit, relativeringsvermogen en doorzettingsvermogen.
- Je in staat bent ondersteuningsbehoeften van leerlingen duidelijk te verwoorden en inzichtelijk te maken.
- Je ervaring hebt in het werken met leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften.
- Je goede contactuele eigenschappen bezit in de omgang met jongeren, ouders/verzorgers en betrokken instanties.
- Je een positieve instelling hebt.

Wat bieden wij je?
- Een enthousiast team waarmee je het echt samen gaat doen.
- Veel ruimte om de leerlingen te begeleiden en coachen.
- Voldoende scholings- en opleidingsmogelijkheden.
- Devices die je zowel voor school als privé kunt gebruiken.

Bevoegdheid:
Als leraar ben je in het bezit van een Pabodiploma of een 2e graads lesbevoegdheid, bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of een master.

Waar kun je op rekenen? 
- Een aanstelling van 1,0 fte.
- Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
- Inschaling in schaal LC, conform cao po.
- Aloysius wil graag een goede werkgever zijn. Daar horen ook goede arbeidsvoorwaarden bij (klik). 

Voel je welkom om contact op te nemen, ook om op locatie kennis te maken en de sfeer van onze school te proeven.

 

Terug naar Vacatures

Locatie Eindhoven

Sluitingsdatum 30-09-2024

Contactpersonen Monique Hootsmans
mobiel: 06-10562143

Website www.korenaereindhoven.nl/