Leraar LC

Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het so/vso?

School De Hilt in Helmond biedt speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso, vmbo-tl niveau) aan leerlingen van vier tot achttien jaar. Structuur bieden, consequent handelen en warmte bieden zijn de pijlers van De Hilt. Naast het onderwijsprogramma besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo helpen wij leerlingen om sociale relaties aan te gaan en tot leren te komen. Onze school is zo een ‘proeftuin’ voor het leven.

Wat doe je?
Als leraar in het so/vso ben je van 8.45 tot 15.00 uur bij de leerlingen, ook tijdens het eten in de zaal en pauze tussen de middag. De leerkracht onderhoudt de contacten (ouderbezoek) naar thuis en is samen met de orthopedagoog verantwoordelijk voor elk kind en het groepsplan.

Verantwoordelijkheden:
Je bent in staat een relatie op te bouwen met kinderen/jongeren met uiteenlopende problematieken. Behalve ‘begeleidingskwaliteiten’ zijn zeker ook ‘leiderskwaliteiten’ nodig om voor een zo veilig mogelijk pedagogisch klimaat te zorgen. Op bepaalde tijden wordt er groepsdoorbrekend en groepsoverstijgend gewerkt, bijvoorbeeld bij weekopening, weeksluiting en grote schoolactiviteiten. Er wordt een groot beroep gedaan op het vermogen tot communiceren en samenwerken om de visie van de Hilt uit te kunnen voeren. Van ieder personeelslid verwachten we dat betrokkene zich kan binden en verbinden aan het werkconcept waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling een grote rol speelt. Om dit te realiseren vragen we aan een ieder: mag het ietsjes meer zijn!!

Kwaliteiten:
Van de nieuwe enthousiaste collega wordt verwacht dat:
- je in staat bent kinderen veiligheid te bieden, een consequente aanpak hanteert als tweede natuur, structuur geeft, stevig in de schoenen staat en een flinke dosis creativiteit, relativeringsvermogen, doorzettingsvermogen en enthousiasme uitstraalt;
- je in staat bent ondersteuningsbehoeften van leerlingen duidelijk te verwoorden en inzichtelijk te maken;
- je ervaring hebt in het werken met kinderen met ondersteuningsbehoeften;
- je goede contactuele eigenschappen bezit in de omgang met jongeren, ouders/verzorgers en betrokken instanties;
- je bereid bent bij te dragen aan schoolontwikkelingen, onderwijsvernieuwing en beleid;
- je een positieve instelling hebt.

Als leraar ben je in het bezit van een Pabodiploma of een 2e graads lesbevoegdheid, bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of een Master.

Waar kun je op rekenen? 
- De aanstelling is voor 1,0 fte.
- Een jaarcontract met uitzicht op vast.
- Inschaling in schaal LC, conform cao po.
- Aloysius wil graag een inspirerend en goed werkgever zijn. Daar horen ook goede arbeidsvoorwaarden bij (klik).

Voor nieuwe ouders is een filmpje ‘De Hilt in beeld’ gemaakt over de visie van school. Ook voor nieuwe medewerkers geeft dit een goed beeld van de werkwijze van de school. https://lnkd.in/dC5ZFbM

Terug naar Vacatures

Locatie Helmond

Sluitingsdatum 30-06-2023

Contactpersonen Tom Sanders
telefoon: 0492-525800
mobiel: 06-45456787

Website www.de-hilt.nl