Intern begeleider (WTF 0,6)

Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het SO?

Antoniusschool De Pionier biedt speciaal onderwijs (so) aan jongens en meisjes van vier tot dertien jaar in Den Helder. Wij kijken met een positieve blik naar kinderen en zetten ieder kind in zijn of haar kracht. Iedereen hoort erbij en kan bij ons op school talent ontwikkelen.

We hebben twee kleine locaties in Den Helder. De kleutergroepen leren aan de Annie Romein Verschoorlaan, de andere groepen aan de Drs. F. Bijlweg.

Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het SO?

Intern begeleider (WTF 0,6)

Wie zijn wij?


Wij zijn een kleine school voor Speciaal Onderwijs in Den Helder: De Antoniusschool ofwel de Pionier. Het team kenmerkt zich door een fijne combinatie van professionaliteit en gezellig werkplezier. We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor alle leerlingen.

De Antoniusschool geeft onderwijs aan kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar. Dit is vergelijkbaar met de groepen 1 t/m 8 van het regulier basisonderwijs. Bij kinderen die cluster 4 onderwijs volgen, is vaak sprake van ernstige gedragsproblematiek, die het zorgaanbod van de basisschool overstijgt.

 

Wat zoeken wij?

Het huidige zorgteam bestaat uit een intern begeleider, een locatiecoordinator, een orthopedagoog, Schoolmaatschappelijk werk en een directeur.

De intern begeleider is het aanspreekpunt voor de leerkrachten en heeft een coachende en begeleidende rol op pedagogisch gebied en in het ambitie gericht werken. Dit laatste betreft de begeleiding in de klassen op de professionalisering die van buiten is ingezet.

Wij zoeken een daadkrachtige collega die leerkrachten in hun kracht zet en als een spin in het web samen met de locatiecoördinator de juiste stappen kan zetten om zaken aan te pakken en interne en externe hulp in te schakelen

 

Wat ga je doen?

 -Coachen en begeleiden van leerkrachten

Met name in het Speciaal Onderwijs is het van belang dat leerkrachten over specifieke vaardigheden beschikken om een veilig groepsklimaat neer te zetten. Hierin leerkrachten (die dit nodig hebben) begeleiden en ondersteunen is essentieel om een gezonde school te behouden.


- Implementatie ambitiegericht werken.
Je leidt en begeleidt het implementatietraject van ambitiegericht werken. Bij het implementeren van deze nieuwe didactische benadering stel je beleid op. Vanuit dit beleid bied je begeleiding aan leerkrachten. Aan het einde van een periode analyseer je de opbrengsten op schoolniveau. Je traint de leerkrachten de opbrengsten te duiden op groepsniveau. De leerkracht kan zijn of haar handelen vervolgens aanpassen om hogere opbrengsten na te streven. Op deze wijze houd je cyclisch zicht op de kwaliteit en stuur je leerkrachtgedrag bij om deze kwaliteit te borgen.
- Zorgcoördinatie
Als intern begeleider coördineer je hulpvragen. Je bent bewaker van de zorg-route en spart met de overige leden van de commissie van begeleiding over (externe)hulpverlening die ingezet kan worden. Vanuit deze rol sluit je aan bij gesprekken over zorgleerlingen.
- Aansturen van ondersteuningscyclus
Je bent de spin in het web bij de extra hulpverlening die we onze leerlingen bieden. Daarom sluit je aan bij zorggesprekken, oudergesprekken, gesprekken met externe (zorg)partijen en bouw je een netwerk op voor zorghulpverlening (in de regio).

-Observeren in de klas om bijvoorbeeld na te gaan hoe de interactie tussen leerlingen of tussen een leerling en de leraar verloopt.

Wat neem je mee?

Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid, IB-papieren, Master SEN behaald of je hebt een afgeronde opleiding orthopedagogiek of psychologie. Je bent pedagogisch, didactisch en organisatorisch sterk. Je vindt het leuk om kwaliteit op schoolniveau zichtbaar te maken. Je werkt graag planmatig, zodat je cyclisch zicht blijft houden op de kwaliteit. Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch denkvermogen.

Je hebt verschillende communicatietechnieken ontwikkeld, zodat je zowel sterk bent in gesprekken met ouders als in overleggen met collega's.

 

Wat bieden wij?

De Antonius biedt een uitdagende en moderne leeromgeving. Je krijgt een plek in het zorgteam en je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de onderwijskundige koers samen met het zorgteam.

 

Daarnaast bieden wij je een enthousiast team, zodat je kunt sparren over zorgleerlingen en onderwijskwaliteit. Je ontvangt een Macbook en een IPhone om mee te werken.

 

Deze functie betreft een aanstelling van 0,6 FT. Benoemingen honorering vindt plaats conform CAO-PO, schaal L11.

Interesse? Solliciteer!

Terug naar Vacatures

Locatie Den Helder

Dienstverband Bepaalde tijd, Parttime

Sluitingsdatum 31-12-2021

Contactpersonen Chantal van der Raaij
mobiel: 06-10428550

Website www.antoniusdenhelder.nl