Intern begeleider (WTF 0,6)

Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het sbo?

Er binnen ieders mogelijkheden uit halen wat erin zit, in een positieve sfeer. Dat doen wij op de Don Boscoschool voor speciaal basisonderwijs (sbo).
In een positieve en veilige sfeer en dankzij onze speciale pedagogische aanpak vergroten leerlingen hun zelfvertrouwen en ontwikkelen een reëel en positief zelfbeeld.
Wij bieden individueel maatwerk. We zetten iPads in en werken met niveaugroepen. In het technieklokaal, de moestuin en de keuken draait het om praktisch leren: kinderen leren met hun hoofd, hart en handen. In IKC De Bollenstreek werken wij samen met kinderopvang en jeugdhulp onder één dak.

Wie zijn wij?
Wij zijn een middelgrote SBO school in Lisse. Het team kenmerkt zich door een fijne combinatie van professionaliteit en gezellig werkplezier. We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor alle leerlingen. De Don Boscoschool ziet het als haar opdracht om leerlingen die onderwijsbehoeften hebben waaraan in het reguliere basisonderwijs onvoldoende tegemoet kan worden gekomen, zo passend mogelijk onderwijs te bieden. Leerlingen die onze school bezoeken hebben vaak ondersteuning nodig bij diverse ontwikkelingsgebieden. De kinderen behoeven ondersteuning op het gebied van het (leren) leren en/of gedrag.

Wat zoeken wij?
Het huidige zorgteam bestaat uit twee intern begeleiders en een orthopedagoog. Eén intern begeleider is werkzaam als interim voor de school. Voor deze plek zijn we op zoek naar een nieuwe vaste intern begeleider. De school heeft ingezet op een kwaliteitsontwikkeling door middel van het onderwijsconcept OGW4D (ambitiegericht werken) en zoekt een sterk onderwijskundig leider om dit traject aan te blijven sturen. We zoeken iemand die zich verbindt aan het team, leerkrachten in hun kracht zet, en analytisch en planmatig sterk is.
Daarnaast zoeken wij een daadkrachtige collega die een rol kan vervullen binnen ons professionele zorgteam (College van begeleiding, CVB). Dit betekent dat je in staat bent de zorgvragen over onze leerlingen te behandelen en hierover contact te hebben met ouders en diverse zorgverleners.

Wat ga je doen?
- Implementatie OGW4D
Je leidt en begeleidt het implementatietraject van OGW4D. Bij het implementeren van deze nieuwe didactische benadering stel je beleid op. Vanuit dit beleid bied je begeleiding aan leerkrachten. Aan het einde van een periode analyseer je de opbrengsten op schoolniveau. Je traint de leerkrachten de opbrengsten te duiden op groepsniveau. De leerkracht kan zijn of haar handelen vervolgens aanpassen om hogere opbrengsten na te streven. Op deze wijze houd je cyclisch zicht op de kwaliteit en stuur je leerkrachtgedrag bij om deze kwaliteit te borgen.
- Zorgcoördinatie
Als intern begeleider ben je niet uitvoerend bezig met groepjes leerlingen, maar coördineer je hulpvragen. Je bent bewaker van de 1-zorg-route en spart met de overige leden van de commissie van begeleiding over (externe)hulpverlening die ingezet kan worden. Vanuit deze rol sluit je aan bij gesprekken over zorgleerlingen.
- Aansturen van ondersteuningscyclus
Je bent de spin in het web bij de extra hulpverlening die we onze leerlingen bieden. Daarom sluit je aan bij zorggesprekken, oudergesprekken, gesprekken met externe (zorg)partijen en bouw je een netwerk op voor zorghulpverlening (in de regio).
De ene dag is de andere niet, en we vragen dan ook om een flexibele gedrag. Je speelt een rol in de achterwacht, intakegesprekken en bij hoge nood kun je een rol vervullen als invaller voor de klas. Uiteraard gaat dit allemaal in overleg en worden de taken gelijkmatig verdeeld over alle ondersteuners, waardoor je altijd focus zult houden op bovenstaande werkzaamheden.

Wat neem je mee?
Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid, hebt je IB-papieren of Master SEN behaald, of hebt een afgeronde opleiding orthopedagogiek of psychologie. Je bent pedagogisch, didactisch en organisatorisch sterk. Je vindt het leuk om kwaliteit op schoolniveau zichtbaar te maken. Je werkt graag planmatig, zodat je cyclisch zicht blijft houden op de kwaliteit. Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch denkvermogen.

Je hebt verschillende communicatietechnieken ontwikkeld, zodat je zowel sterk bent in gesprekken met ouders als overleggen met en begeleiden van collega's.

Wat bieden wij?
De Don Boscoschool biedt een uitdagende en moderne leeromgeving. De school doorloopt een vooruitstrevend onderwijsconcept (OGW4D) vanuit de overtuiging dat de leerkracht ertoe doet. Binnen dit traject biedt de school jou een kans je te ontplooien als onderwijskundig leider. Je krijgt een plek in de CVB en je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de onderwijskundige koers. Daarnaast bieden wij je een enthousiast zorgteam, zodat je kunt sparren over zorgleerlingen en onderwijskwaliteit.

Deze functie betreft een aanstelling van 0,6 FT. Benoemingen honorering vindt plaats conform CAO-PO, schaal L11.

Interesse? Solliciteer!

Terug naar Vacatures

Locatie Lisse

Dienstverband Contract, Parttime

Sluitingsdatum 16-03-2020

Contactpersonen Bryan Limon

Website www.don-boscoschool.nl