Stafmedewerker financiën en bedrijfsvoering (WTF 1,0)

Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het SO/VSO?

Wij zijn er voor kinderen en jongeren van vier tot 27 jaar die onze expertise in (speciaal) onderwijs en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Op 54 locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant, Limburg en Gelderland bieden wij met ruim 950 experts speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en ondersteuning aan ruim 3500 leerlingen.

Onze medewerkers kunnen op allerlei manieren blijven leren, onder meer via onze Aloysius Academie. Wij werken vanuit onze kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie en een positieve (onderwijs)visie.

Ons doel: leerlingen perspectief bieden op een betekenisvolle toekomst. Om dit te bereiken, werken we nauw samen met netwerkpartners in onder meer onderwijs, jeugdhulp, zorg, arbeid en justitie.

Als stafmedewerker financiën en bedrijfsvoering bewaak je onze financiële cyclus van begroting tot jaarrekening, vertaal je onze koers in financieel beleid en toets je of we onze middelen doelmatig en rechtmatig besteden. Je ondersteunt sector Zuid en haar scholen bij vorming, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het financiële beleid en zorgt voor heldere managementinformatie.
Je adviseert, werkt voorstellen uit, analyseert, beoordeelt en maakt plannen van aanpak voor beleid en stuurt projecten aan. Je denkt vanuit jouw vakgebied mee over vernieuwing van ons beleid. Je neemt een kritisch-constructieve houding aan ten aanzien van besluiten van sector- en locatiedirecteuren.
Je kunt korte en bondige notities schrijven, bent verbaal sterk en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Je bent een meerwaarde voor de medewerkers in de financiële kolom en sparringpartner voor de sectordirecteuren.
Tot slot ben je (uiteraard) een professional en heb je een natuurlijke drang naar innovatie en verbetering; in dat kader zorg je voor optimalisatie van de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen (AOIB) in de sector Zuid.

Je hebt brede ervaring met de gevraagde werkzaamheden, kunt zowel zelfstandig als samen met collega’s werken en gaat voor 1,0 fte aan de slag.
Je bent in het bezit van een relevant HBO-diploma (zoals HEAO bedrijfseconomie) plus relevante aanvullingen of SPD.
Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor een jaar, welke bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
Je wordt beloond conform cao-po (schaal 10).
Over onze secundaire arbeidsvoorwaarden kun je alles lezen op www.werkenbijaloysius.nl

Voor nadere informatie over de functie kun je bellen naar Ruud van Hertum (sectordirecteur Zuid, telefoon 06-10895690).

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd in week 25. Een tweede gesprek vindt plaats in week 26. In week 27 vindt de aanstelling plaats met als startdatum 1 september of 1 oktober 2019.

Terug naar Vacatures

Locatie Horn

Sluitingsdatum 18-06-2019

Contactpersonen Ruud van Hertum
telefoon: 0475-583242
mobiel: 06-10895690

Website www.aloysiuszuid.nl