Directeur (WTF 1,0)

Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het s(b)o?

IKC IJmond is gevestigd in Beverwijk en IJmuiden. De kracht van het IKC IJmond is dat wij gezamenlijk en doelgericht komen tot een passende aanpak voor de onderwijs-, opvoed- en ondersteuningsbehoefte(n) van kinderen, ouders en professionals. Binnen het IKC zijn sbo Zeearend (Beverwijk), sbo De Boekanier (IJmuiden), so Antoniusschool (beide locaties), Kenter Jeugdhulp (beide locaties) en de Hartekamp Groep (Beverwijk) de samenwerkingspartners.

Functieomschrijving

Als directeur speciaal (basis)onderwijs ben je integraal eindverantwoordelijk voor het onderwijs op de scholen binnen het IKC IJmond in Beverwijk en voor de Antoniusschool op de locatie IJmuiden. Je geeft leiding aan de onderwijsmedewerkers op onderwijskundig, orthopedagogisch, organisatorisch, materieel en personeelsgebied. 

De onderwijsmedewerkers zijn leerkrachten en ondersteuners in dienst bij de Aloysius Stichting en Stichting Fedra. Samen met de leidinggevenden van de jeugdzorgorganisaties, de onderwijsunitleiders en het team van IKC IJmond werk je elke dag aan het vormgeven van ons motto: ‘Samen komen we VERder…’ Naast het belang van kennisoverdracht en denken in mogelijkheden wordt veel waarde gehecht aan de kernwaarden: optimisme, verbinding leggen, vertrouwen, toegankelijkheid en bekwaamheid. Jij schept de voorwaarden om deze kernwaarden levend te houden. Je bent verbindend en zichtbaar naar alle stakeholders en je bent communicatief sterk. Je kunt leidinggeven aan een professionele leergemeenschap binnen een ontwikkelproces. Je hecht waarde aan de ingeslagen weg als het gaat om integratie van (speciaal) onderwijs en jeugdzorg, opbrengstgericht werken volgens 4D, leren van en met elkaar en empowerment. 

Functieomschrijving

Als directeur speciaal (basis)onderwijs ben je integraal eindverantwoordelijk voor het onderwijs op de scholen binnen het IKC IJmond in Beverwijk en voor de Antoniusschool op de locatie IJmuiden. Je geeft leiding aan de onderwijsmedewerkers op onderwijskundig, orthopedagogisch, organisatorisch, materieel en personeelsgebied. 

De onderwijsmedewerkers zijn leerkrachten en ondersteuners in dienst bij de Aloysius Stichting en Stichting Fedra. Samen met de leidinggevenden van de jeugdzorgorganisaties, de onderwijsunitleiders en het team van IKC IJmond werk je elke dag aan het vormgeven van ons motto: ‘Samen komen we VERder…’ Naast het belang van kennisoverdracht en denken in mogelijkheden wordt veel waarde gehecht aan de kernwaarden: optimisme, verbinding leggen, vertrouwen, toegankelijkheid en bekwaamheid. Jij schept de voorwaarden om deze kernwaarden levend te houden. Je bent verbindend en zichtbaar naar alle stakeholders en je bent communicatief sterk. Je kunt leidinggeven aan een professionele leergemeenschap binnen een ontwikkelproces. Je hecht waarde aan de ingeslagen weg als het gaat om integratie van (speciaal) onderwijs en jeugdzorg, opbrengstgericht werken volgens 4D, leren van en met elkaar en empowerment. 

Functie-eisen

Wat vragen wij?

 • Aantoonbare managementkwaliteiten;
 • Onderwijskundige kennis; 
 • Ervaring met speciaal (basis)onderwijs is een pre;
 • Een afgeronde schoolleidersopleiding, de bereidheid deze te volgen of een vergelijkbare opleiding;

 Jij past bij IKC IJmond omdat:

 • Je bewust kiest voor IKC IJmond en je voor langere tijd wilt committeren aan deze organisatie;
 • Je in staat bent de doorontwikkeling van het IKC IJmond met lef en creativiteit verder vorm te geven;
 • Je over een inspirerende, stabiele en integere persoonlijkheid beschikt; 
 • Je een goede organisator bent die in staat is om positieve werkrelaties op te bouwen en te onderhouden, zowel intern als extern;
 • Je een schakel wilt zijn tussen besturen, stuurgroep en het IKC IJmond;
 • Je leergierig bent en je durft je professioneel kwetsbaar op te stellen;
 • Je het werken voor twee besturen als een uitdaging ziet.

 Wat bieden wij jou?

 • Een uitdagende baan in een inspirerende omgeving;
 • Een professionele leergemeenschap;
 • Een op (persoonlijke) ontwikkeling gerichte organisatie;
 • Ondersteunende besturen gericht op kansen en ontwikkeling;
 • Samenwerking in een netwerk met enthousiaste collega-leidinggevenden.
 • De overige rechtspositionele voorwaarden zijn conform de rijksregelingen.

Ingangsdatum

Op korte termijn.

Salarisschaal

Inschaling conform cao-PO.

Bedrijfsprofiel

De Aloysius Stichting is een landelijk werkende onderwijsstichting.Ze bestuurt negentien scholen voor leerlingen met ernstige problemen op 54 locaties in 27 gemeenten.Er werken circa 1.000 medewerkers. De meeste scholen werken nauw samen met residentiële jeugdinstellingen en instellingen voor jeugdzorg. De stichting werkt met een bovenschoolse managementstructuur volgens de concepten ‘besturen op afstand’ en ‘resultaatgericht werken’. Kijk voor meer informatie op www.aloysiusstichting.nl.

Stichting Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs. Ze bestuurt twaalf scholen – voor regulier basisonderwijs en een voor speciaal basisonderwijs - 300 personeelsleden en 3.400 leerlingen. De scholen werken samen aan goed onderwijs. In de drie gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen maken de teams hun eigen school. Kijk voor meer informatie op www.fedra.nl.

De twee organisaties ontwikkelen samen met een derde onderwijspartner en twee zorgpartners op de locatie IKC IJmond-Beverwijk en de locatie IKC IJmond-IJmuiden een Integraal Kindcentrum (IKC).

De Antoniusschool en De Zeearend geven onderwijs aan kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar. Dit is vergelijkbaar met de groepen 1 t/m 8 van het regulier basisonderwijs. De twee scholen verzorgen binnen het IKC onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, die het zorgaanbod van de basisschool overstijgen. Er is veelal sprake van meervoudige problematiek op het gebied van cognitie en gedrag.

Op de Antoniusschool en De Zeearend zitten samen gemiddeld 195 kinderen. Wij bieden de kinderen structuur, rust en regelmaat. Wij gaan uit van hun eigen mogelijkheden en benaderen ze positief.

 Informatie over de functie kun je inwinnen bij de directeur onderwijs a.i. van IKC IJmond, dhr. Jeroen Hendriks, 06-53232160 of jeroen.hendriks@aloysiusstichting.nl.

Heb je interesse? Solliciteer!

Solliciteren kan tot en met 22 februari 2019.

De sollicitatieprocedure kent twee gespreksrondes. Het eerste gesprek vindt plaats met een vertegenwoordiging van de twee schoolbesturen. Het tweede gesprek wordt gevoerd met de benoemingsadviescommissie, waarin de projectleider IKC, een afvaardiging van de twee medezeggenschapsraden en mogelijk stafmedewerkers van Aloysius Stichting en Stichting Fedra zitting hebben. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Houd alvast rekening met de volgende data voor de gespreksrondes:

Week 10:        sollicitatieronde 1: 6 maart van 09:00 uur tot 11:30 uur

Week 11:        sollicitatieronde 2: 11 maart 14.30 tot 17.30 uur

De gesprekken vinden plaats op locatie:

Sectorkantoor Aloysius Stichting Noord en Gesloten Onderwijs

Havinghastraat 17

1817 DA ALKMAAR

072 511 26 32

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

Terug naar Vacatures

Locatie Beverwijk/IJmuiden

Dienstverband Bepaalde tijd, Fulltime

Sluitingsdatum 22-02-2019

Contactpersonen Jeroen Hendriks
mobiel: 0653232160

Website www.ikc-ijmond.nl